Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Родителска среща

» Отговори
От: Родител, 22 февруари 2018 19:26
Кога ще има родителска среща
» Отговори
От: ПТГ Варна, 23 февруари 2018 14:23
Поради влошените метеорологични условия родителските срещи се отлагат за други дати, които ще бъдат публикувани допълнително.

Родителски срещи ще бъдат проведени:

11 и 12 класове - на 27.02.2018 от 18:00 ч.
8,9 и 10 класове - на 28.02. 2018 от 18:00 ч.

Списък на стаите по класове, в които ще се провеждат ще бъде изложен на входа.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

» Прием

» Вижте видео