Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Електронен дневник

» Отговори
От: Родител, 11 март 2018 20:01
Здравейте, и аз с питане за електронния дневник .В много училища вече го въведоха така и родителите са спокойни че децата не премълчават оценки.Ще го въвеждате ли и в ПТГ.Благодаря
» Отговори
От: ПТГ Варна, 12 март 2018 19:36
Може би следващата учебна година. Оценките периодично се нанасят от класните ръководители в бележниците на учениците. Изисквайте ги и се разписвайте.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

» Прием

» Вижте видео