Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


ДВГ

» Отговори
От: Анонимен, 16 април 2018 15:51
Искам да попитам дали има специалност с двигататели с вътрешно горене ?
» Отговори
От: ПТГ Варна, 17 април 2018 07:41
В направление ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА има прием по специалностите:
АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА и ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Завършващите тези специалности ученици получават равоспособност: водач на МПС, категория "В".

Реализация: Оценка на техническото състояние на мехатронно оборудване, сензори, работа с компютър със софтуер за обработка на данни, специализиран софтуер в автосервизи, гаражи и транспортни фирми. Специалисти в транспортни предприятия и фирми, производствени и експлоатационни звена в сферата на електрическата мобилност - електромобили и хибриди.

Балообразуване: скоро ще публикуваме информация за приема за 2018/2019 уч. година, където ще бъде точната информация.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

» Прием

» Вижте видео