Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


прием след 7 клас

» Отговори
От: родител, 14 май 2018 10:53
Ще приемате ли заявления онлайн чрез системата на МОН ?
» Отговори
От: ПТГ Варна, 19 юни 2018 14:54
Да, може да подадете заявление чрез системата на МОН, но е добре да се информирате на място в училището за консултация относно специалностите, подреждането, условията и перспективите за развитие.
УСПЕХ!

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg