Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


17.09. 2018

» Отговори
От: М.П, 4 септември 2018 17:18
В колко часа ще се състои първият учебен ден?
» Отговори
От: ПТГ Варна, 10 септември 2018 09:50
Ще бъде обявено навреме. Също така и списъците на учениците, класните ръководители и схемата на разполагане в двора и класните стаи.
Ще бъде дадена и програмата от класния ръководител.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg