Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Стипендиите

» Отговори
От: Недев, 6 ноември 2018 23:52
Здравейте,

може ли да ми кажете дали стипендията, за социално слаби още важи? Тоест, ако семейството ми има ниски доходи и аз завърша първия срок с (Мн. Добър 4.50) , втория срок ще получавам ли или не?
» Отговори
От: ПТГ Варна, 13 ноември 2018 21:55
Да, ще получавате.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

» Прием

» Вижте видео