Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Преместване от една паралелка в друга

» Отговори
От: Румяна, 11 декември 2018 11:38
Здравейте,какъв е реда за преместване на ученик от 10кл от една паралелка в друга?
» Отговори
От: ПТГ Варна, 11 декември 2018 18:45
Обърнете се към зам. директора по УД г-жа Маркова. Успех!

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

» Прием

» Вижте видео