Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Стипендия

» Отговори
От: Родител, 15 февруари 2019 13:04
Здравейте, можете ли да ми кажете колко трябва да не надвишава дохода за социална стипендия. От август до декември трябва да е по 510 лв и за януари по 560лв. Така ли да го смятаме. Благодаря Ви и хубав ден.
» Отговори
От: ПТГ Варна, 16 февруари 2019 18:35
Пресмята се от август до декември средно аритметично. Не трябва да надвишава.
» Отговори
От: Ученик, 16 февруари 2019 21:00
Колко не трябва да надвишава?
» Отговори
От: Родител, 17 февруари 2019 23:04
Ясно ми е че се смята средно аритметично но от август до декември са пет месеца по 510 и януари трябва да е 560 лв. Това ме интересува.
» Отговори
От: ПТГ Варна, 18 февруари 2019 16:21
Средно аритметично от всички месеци. Ако нещо не Ви е ясно, обадете се на класната/класния, те са информирани.
» Отговори
От: Родител, 18 февруари 2019 18:49
Всичко ми е ясно, само едно не. Защо изисквате доход за януари 510 лв, след като трябва да е 560 лв. Това ми обяснете. Толкова ли е трудно и неразбираемо.
» Отговори
От: ПТГ Варна, 19 февруари 2019 16:41
Според наредбата се изисква доходът за последните 6 месеца, където се включва и м. януари. На такава стипендия имат право само учениците, които имат месечен доход на член от семейството по-МАЛЪК от 510 лв. НЕ може да бъде надвишена сумата.
Това не е еднолично решение и всичко подлежи на строги финансови проверки.
Съжаляваме, ако не попадате в границите.
Вижте повече за стипендиите:

ptgvarna.com/uploads/files/filepath_357.pdf

5. Критерии за класиране на кандидатите за отпускане на месечна стипендия за
подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането.
а) Месечният доход на член от семейството се определя като среден за
предходните 6 месеца въз основа на подадения формуляр по образец.
б) Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на
месечния доход на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

» Прием

» Вижте видео