Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Класен р-л 8 клас

» Отговори
От: Родител, 12 септември 2019 09:23
Кои са класните ръководители на 8те класове?
Списъци с имената на всички деца по класове ще бъдат ли изнесени?
» Отговори
От: ПТГ Варна, 15 септември 2019 19:48
Списъците ще бъдат изнесени по класове, специалности и класни ръководители, както и класните стаи, в които ще влязат в първия учебен ден, на 16 септември в училището.
Мястото на класовете в строя на двора ще бъде означено.

Успех!

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg