Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


График на учебните часове

» Отговори
От: Виктория, 16 септември 2019 15:20
Здравейте.
Моля, график за провеждане на учебните часове. И къде мога да видя преподавателския екип? Кой преподава какъв предмет?
Благодаря!
» Отговори
От: ПТГ Варна, 16 септември 2019 17:04
Дневно разписание
за 2019/2020 учебна година
1. 08,00 - 08,45
2. 08,55 - 09,40
3. 09,50 - 10,35
4. 10,55 - 11,40
5. 11,50 - 12,35
6. 12,45 - 13,30
7. 13,35 - 14,20

учебен час - 45 минути
междучасие - 10 минути
междучасие между 6 и 7 час - 5 минути
голямо междучасие - 20 минути

Седмичната програма е раздадена на учениците с класните стаи.
Имената на учителите, предметите и класните стаи са дадени (или ще бъдат дадени) от класните ръководители.
» Отговори
От: Виктория, 16 септември 2019 23:33
Благодаря Ви!

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg