Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Стипендии за 8-ми клас

» Отговори
От: Ина, 24 септември 2019 14:21
Здравейте,
Как се изчислява и формира успеха за стипендия за успех на сегашните 8-мо класници?
И кога е крайният срок за подаване на документи?
Благодаря
» Отговори
От: ПТГ Варна, 25 септември 2019 14:36
Още не е излязло решението на комисията по стипендиите. Всички ученици ще бъдат уведомени навреме, ще бъдат публикувани условията, необходимите документи и сроковете.
» Отговори
От: Ина, 25 септември 2019 18:09
Благодаря!

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.