Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


СТИПЕНДИИ

» Отговори
От: КРЕМЕНА, 4 октомври 2019 14:59
Взема ли се предвид дохода на 2-я родител при определяне на дохода за стипендия на ученик за успех, ако двамата родители нямат брак,нямат общо съжителство и са на различни настоящи адреси.
» Отговори
От: ПТГ Варна, 9 октомври 2019 14:02
Ако е стипендия за отличен успех, не се изискват документи за доход.
Ако е по други основания, когато се изисква документ за дого на семейството се вземат предвид доходите от заплати и други на родителите, ако са в брак или живеят на семейни начала, или при разведени родители документ за получавана издръжка.
Предайте документите преди 14.X., за да може да оправите нередности по документите.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.