Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


стипендия за успех след 7 клас

» Отговори
От: Баю Павлов Баев, 12 октомври 2019 19:03
Защо стипендия за успех след 7 клас се дава на ученик да е навършил 14 г.
» Отговори
От: ПТГ Варна, 21 октомври 2019 14:58
Стипендия се полага,
но ако ученикът не е навършил 14 год., дебитната карта се издава само в присъствие и съгласие на родител. Ако има навършени 14 години, ученикът би следвало да има лична карта и може сам да получи дебитна карта.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.