Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Стипендии

» Отговори
От: Ученик, 25 октомври 2019 13:34
Кога ще започнат да изплащат стипендии
» Отговори
От: ПТГ Варна, 30 октомври 2019 20:02
През м. ноември, точни дати не може в момента да се посочат.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.