Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Информирайте се

» Отговори
От: Информирайте се, 30 октомври 2019 14:17
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/178902-denyat-sled-balotazha-neucheben-no-prisastven-za-uchenitsite
» Отговори
От: ПТГ Варна, 30 октомври 2019 20:12
Понеделник 4 ноември ще бъде учебен, начало на учебните занятия - 9:00

https://ptgvarna.com/bg/Novini/447/Esenna-vakanciya

Всяка информация или отговор на въпроси публикуваме само след официално потвърждаване или влязла в сила заповед, получени от отговорните източници и лица.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.