Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Програма

» Отговори
От: Ученик, 5 февруари 2020 14:57
Здравей те искам да попитам дали може да качите програмата за втория учебен срок? Благодаря!
» Отговори
От: ПТГ Варна, 7 февруари 2020 18:36
Няма да бъде качвана на сайта, дава се разпечатана на всеки ученик.
» Отговори
От: ПТГ Варна, 7 февруари 2020 18:42
Няма да бъде качвана на сайта, ще бъде дадена разпечатана на всеки ученик. Вече класните ръководители са я дали на учениците по електронен път в класовете си.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.