Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Стипендия

» Отговори
От: Наталия, 10 февруари 2020 14:13
Какви документи са необходими за социална стипендия за втория учебен срок? До кога е срока за подаване ?
» Отговори
От: ПТГ Варна, 13 февруари 2020 17:48
Всичко за стипендии може да видите на сайта на училището: ptgvarna.com

https://ptgvarna.com/bg/Novini/456/Stipendii-za-vtoriya-ucheben-srok-na-2019-2020-uch-g

Може да видите условията, както и да изтеглите образците за попълване.
Заявление може да се вземе от библиотеката в училището.
За социална стипендия са необходими бележки за доход на семейството -
за периода от м. август 2019 до м. януари 2020 включително.
Доходът трябва да бъде ПО-МАЛЪК от 560 лв. на член от семейството.
Ако има ученици или студенти в семейството, те трябва да представят уверение от учебното заведение, в което учат.
Ученикът трябва да има успех най-малко 4,50
» Отговори
От: ПТГ Варна, 13 февруари 2020 17:48
Срокът е до 26 февр. 2020 г.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.