Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


09-762 09.04

» Отговори
От: Петър, 10 април 2020 10:15
Заповед
http://ruo-varna.bg/images/files/2020/09042020.pdf
Ще учим ли от 13 до 16
» Отговори
От: ПТГ Варна, 11 април 2020 11:26
Дните от 13 до 16. 04. са пролетна ваканция за всички ученици от 8 до 12 клас, определени са да бъдат използвани, както е посочено в заповедта.
Само в случай, че някой учител е назначил занимания и консултации с определени ученици, което не противоречи на заповедта, ги провеждат. Също така и учениците, които са изостанали с предаването на домашните работи и заданията, трябва през този период да наваксат.
Светли Великденски празници и добро здраве!

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.