Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Стипендия

» Отговори
От: Ученик, 7 май 2020 21:33
Кога ще бъдат преведени стипендиите за април?
» Отговори
От: ПТГ Варна, 8 май 2020 09:32
Ще бъдат получени с известно закъснение, тъй като има променено банкиране поради преминаване на SG Expressbank към банка ДСК. Няма точно определена дата.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.