Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Оценки

» Отговори
От: Име, 23 юни 2020 10:13
Моля ви кажете ни оцените, по повечето предмети дори по една текуща оценка не си знаем. Ако бяхме присъствено вече щяхме да си знаем оценките. Благодаря!
» Отговори
От: ПТГ Варна, 23 юни 2020 18:23
Моля, обърнете се към класните ръководители или учителите по съответния предмет.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.