Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Стипендии

» Отговори
От: Родител, 18 септември 2020 09:34
Ще има ли стипендии и какъв ще е срока за подаване на документи
» Отговори
От: ПТГ Варна, 20 септември 2020 16:51
Стипендии се отпускат по определени условия. Следете на сайта, скоро ще бъдат публикувани датите за подаване на документи и изискванията. Също така може да се информирате и чрез класните ръководители.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.