Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


График часове 8-ми клас

» Отговори
От: Яница Василева, 27 септември 2020 14:33
Здравейте, може ли да получим график на учебните часове за осми клас?
Кога започват и свършват часовете и междучасията?
Благодаря предварително!
» Отговори
От: ПТГ Варна, 28 септември 2020 14:04
1 час 8:00 - 8:45
2 час 8:55 - 9:40
3 час 9:50 - 10:35
голямо междучасие - 20 минути
4 час 10:55 - 11:40
5 час 11:50 - 12:35
6 час 12:45 - 13:30
7 час 13:35 - 14:20
междучасието между 6 и 7 час е 5 минути
» Отговори
От: Яница Василева, 28 септември 2020 15:27
Много благодаря!
» Отговори
От: Янита Вълкова, 29 септември 2020 08:13
Здравейте, а как стои въпроса с 8-я час?
» Отговори
От: ПТГ Варна, 29 септември 2020 16:01
Часът по спортни игри се взема през една седмица.
8 г клас ще вземат СИ в 7-ми час.
Предстои изготвяне на нов график, където ще бъде уточнено за 8 ж и други класове.
» Отговори
От: Янита Вълкова, 29 септември 2020 17:13
Благодаря!

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.