Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Нова програма

» Отговори
От: Родител, 27 септември 2020 19:14
Здравейте,
Бихте ли ми обяснили децата от 8Г и 8ж клас, къде ще стоят в четвъртък 7-ми час- докато чакат за СД- 8-ми час.
Тъй като 7-мия час им е свободен.
Ще бъдат ли свободни класните им стаи през това време?
Времето в момента е топло, но нали не си представяте, че децата ще стоят на двора на училище или по кафенета през студените месеци?
Това е меко казано абсурдно, не е възможно при липса на 7-ми час вие да слагате 8-ми на децата!
» Отговори
От: ПТГ Варна, 28 септември 2020 13:57
Часът по спортни игри се взема през една седмица.
8 г клас ще вземат СИ в 7-ми час.
Предстои изготвяне на нов график, където ще бъде уточнено за 8 ж и други класове.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.