Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Учебна програма

» Отговори
От: Иванова, 1 октомври 2020 14:24
Здравейте!
Бихте ли качили учебната програма на VIIIи клас?
Благодаря!
» Отговори
От: ПТГ Варна, 2 октомври 2020 11:23
Седмичната програма се раздава на учениците от класния ръководител. Не е предвидено засега да бъде публикувана и би трябвало ученикът да я е написал в бележника. Ако сте я загубили, копирайте от класния или от съученик.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.