Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Електронен дневник

» Отговори
От: Родител, 30 ноември 2020 23:10
Здравейте,
След като все още няма действащ електронен дневник, предвиждате ли друга възможност за информиране на родителите за успеха на учениците и посещение на онлайн часове?
» Отговори
От: ПТГ Варна, 1 декември 2020 08:31
Електронния дневник ще започне скоро да функционира. Сега всеки учител информира учениците си за успеха им по съответния предмет, който им преподава.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.