Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Стипендии

» Отговори
От: Родител, 8 февруари 2021 09:38
Срок за подаване на документи за стипендия. Ако е възможно да бъде съобщено по навреме, защото от социалните дават срок от 5 дни за изд на бележка. Благодаря
» Отговори
От: ПТГ Варна, 8 февруари 2021 10:59
Всички услпвия:
https://ptgvarna.com/bg/Novini/513/Stipendii-za-vtoriya-ucheben-srok-na-2020-2021-uch-g
» Отговори
От: ПТГ Варна, 8 февруари 2021 11:04
... (наречена още „социална“), трябва да представят служебна бележка за дохода на семейството за :
периода 01.08.2020г. - 31.01.2021г. и други документи, съгласно Вътрешни правила за отпускане на стипендии в ПТГ.
Доходът на член от семейството не трябва да надвишава минималната работна заплата.

Срок за подаване на документите: 22.02.2021 година вкл. на класните ръководители.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.