Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Втори изучаван език

» Отговори
От: Николина Колева, 21 април 2021 19:28
Бих желала да науча кога и как се избира втория изучаван език за девети клас? Какви са възможностите?
» Отговори
От: ПТГ Варна, 23 април 2021 04:45
Към края на учебната година учениците подават заявление за избор на втори чужд език. Ще бъдете уведомени от класните ръководители.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.