Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Бележник

» Отговори
От: Родител, 3 септември 2021 07:31
Хартиени бележници ще има ли тази учебна година?
» Отговори
От: ПТГ Варна, 3 септември 2021 08:31
В настоящия момент, за съжаление, не можем да дадем отговор.
Ще стане ясно преди началото на учебната година, вероятно след 7.09.
» Отговори
От: Родител, 13 септември 2021 11:16
Здравейте,
Има ли яснота вече за бележниците?
» Отговори
От: ПТГ Варна, 13 септември 2021 12:12
Да, ще имаме и хартиени бележници.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.