Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Родителска среща

» Отговори
От: Виолета Боева, 6 септември 2021 21:18
Здравейте, кога ще има родителска среща за седмо класиците?
» Отговори
От: ПТГ Варна, 7 септември 2021 15:33
За учениците, приети в 8 - ми клас, родителската среща най-вероятно ще бъде на 16.09. За останалите класове - до 20.09.
Следете на сайта https://ptgvarna.com

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.