Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


15.09

» Отговори
От: Валентина Калева, 14 септември 2021 10:22
Здравейте,
Може ли да публикувате в сайта на училището
информация за пърия учебен ден за тази учебна година.
В колко часа, ще е тържеството по случай откриване на новата учебна година.
В колко часа трябва учениците да са в двора на училището.
Как да разберем кой е класния ръководител на класа.
Моля напишете всичко, което е нужно да знаем.
Благодаря.
» Отговори
От: ПТГ Варна, 14 септември 2021 12:02
Информация е публикувана в раздел "Новини"

https://ptgvarna.com/bg/Novini/547/Otkrivane-na-2021-2022-uchebna-godina

Учениците е желателно да се явят около 30 минути по-рано.
За учениците от 8 клас ще бъдат поставени списъци по класове на входа, както и на двора ще има разчертана схема за строяване на класовете. С класните ръководители ще се запознаят утре.
Вижте предварително списъците в сайта:

https://ptgvarna.com/bg/classes

Успешна учебна година!
» Отговори
От: ПТГ Варна, 14 септември 2021 12:03
Всякаква друга информация учениците ще получат след откриването на учебната година от класните си ръководители.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.