Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Матура по грфичен дизайн

» Отговори
От: Ребека, 22 ноември 2021 13:18
Какво ще има на матурата по графичен дизайн и има ли пробни матури?
» Отговори
От: ПТГ Варна, 22 ноември 2021 19:09
С темите и задачите учителите по специалността запознават учениците и ги подготвят. За всички, които искат да се информират, може да посетите сайта на МОН - Изпитни програми - раздел Аудио-визуални изкуства и техники - https://www.mon.bg/bg/101056
Успех на изпитите!

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.