Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Стипендии

» Отговори
От: Ванина Тонева, 21 февруари 2022 11:11
Да, вижда се ясно в сайта на у-щето. Още повече, че срока изобщо не е достатъчен. Нито ние родителите можем да дебнем сайта в кой момент ще обявят датата, нито пък можете да очаквате, че децата мислят само за срока на подаване на док за стипендии. И като добавим факта, че сме и работещи хора, считам за нужно въпросния срок да бъде увеличен на месец. В крайна сметка той не пречи на никой от длъжностните лица в ПТГ да си върши другите дейности.
» Отговори
От: ПТГ Варна, 24 февруари 2022 20:28
Нито родителите, нито учениците трябва да дебнат и мислят само за сроковете. Когато има информация, веднага се съобщава на всички, на учениците веднага от класните ръководители и те би следвало да уведомят родителите си веднага, тогава проверете за условията, които вече в писмен вид са дадени на децата ви.
Сроковете зависят преди всичко от това, кога ще бъде определен бюджета за училищата (това не зависи от ПТГ), в това число и за стипендии. Отлагане на срока с един месец означава отлагане на получаването на стипендии с един месец.
Има изключително малко особени случаи за обективно забавяне на издаване на документи и училището винаги е било толерантно към тези случаи.
  • Страници:
  • «
  • 1
  • 2

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.