Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Продвам учебници за 9 клас

» Отговори
От: Родител, 4 септември 2022 08:38
Продавам комплект учебници за 9клас. Тел.0882-296-381
» Отговори
От: Родител, 9 септември 2022 06:36
Учебниците са продадени

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052 741 363, 052 755 077
Главен счетоводител: 052 741 547
Зам. директор учебна дейност: 052 750 669
E-mail: info-400055@edu.mon.bg
Работно време и
приемни часове »