Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Пълен комплект учебници за 8 кл + Английски А1, А2

» Отговори
От: Иван Стоилов, 7 септември 2022 10:02
Учебниците са пълен комплект, заедно с нива А1 и А2 по Английски език.

Цена: 70 лв.
Тел.: 0882 16 0901
» Отговори
От: Иван Стоилов, 8 септември 2022 10:30
ПРОДАДЕНИ!!!

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052 741 363, 052 755 077
Главен счетоводител: 052 741 547
Зам. директор учебна дейност: 052 750 669
E-mail: info-400055@edu.mon.bg
Работно време и
приемни часове »