Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Про учебници по Английски език Upper Intermediate

» Отговори
От: Петрова, 15 септември 2022 15:49
Продавам учебници по Английски език за ниво B2 (Upper Intermediate).

Учебник 1 - Cutting Edge, Pearson Longman
Учебник 2 - Solutions, Oxford

При интерес, моля да се свържете с мен на телефон 0884121422

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052 741 363, 052 755 077
Главен счетоводител: 052 741 547
Зам. директор учебна дейност: 052 750 669
E-mail: info-400055@edu.mon.bg
Работно време и
приемни часове »