Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Учебници за 11 клас

» Отговори
От: З. Манова, 15 септември 2022 18:10
Продавам учебници за 11 клас + ( английски и руски ). Тел 0896/004-055
» Отговори
От: З. Манова, 16 септември 2022 06:58
Продадени.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052 741 363, 052 755 077
Главен счетоводител: 052 741 547
Зам. директор учебна дейност: 052 750 669
E-mail: info-400055@edu.mon.bg
Работно време и
приемни часове »