Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Стипендии

» Отговори
От: Родител, 23 септември 2022 04:20
Кога ще обявите срока за подаване на документи за стипендия
» Отговори
От: ПТГ Варна, 23 септември 2022 11:43
Следващата седмица комисията по стипендиите ще обяви сроковете, условията и необходимите документи.
» Отговори
От: ПТГ Варна, 27 септември 2022 06:11
12 окт. 2022, днес класните ръководители ще запознаят учениците за необходимите дейности и срокове.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052 741 363, 052 755 077
Главен счетоводител: 052 741 547
Зам. директор учебна дейност: 052 750 669
E-mail: ptgvarna@abv.bg
Работно време и
приемни часове »