Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


3.10

» Отговори
От: Ученик, 30 септември 2022 11:42
На 3.10 ще учим ли
» Отговори
От: ПТГ Варна, 30 септември 2022 12:18
3.10 e неучебен, заради изборите.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052 741 363, 052 755 077
Главен счетоводител: 052 741 547
Зам. директор учебна дейност: 052 750 669
E-mail: info-400055@edu.mon.bg
Работно време и
приемни часове »