Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Стипендии

» Отговори
От: Силвия Димитрова, 5 октомври 2022 09:04
Заявленията за социалните стипендии от къде се вземат?
» Отговори
От: ПТГ Варна, 8 октомври 2022 10:04
Изтеглете и разпечатайте от тук: https://ptgvarna.com/bg/Stipendii

или
вземете чрез класния ръководител.

Краен срок за подаване на документите е 12 октомври !

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052 741 363, 052 755 077
Главен счетоводител: 052 741 547
Зам. директор учебна дейност: 052 750 669
E-mail: info-400055@edu.mon.bg
Работно време и
приемни часове »