Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Бележка за доходите на семейството

» Отговори
От: Родител, 12 октомври 2022 08:02
Брутният доход ли се взема или нетния, защото на мъжът ми е само брутния в бележката?
» Отговори
От: ПТГ Варна, 10 февруари 2023 16:53
Брутният доход за 6 месеца от август 2022 до януари 2023 включително. Полага се стипендия при 710 лв. на член от семейството.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052 741 363, 052 755 077
Главен счетоводител: 052 741 547
Зам. директор учебна дейност: 052 750 669
E-mail: info-400055@edu.mon.bg
Работно време и
приемни часове »