Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Стипендии

» Отговори
От: Родител, 7 февруари 2023 10:14
Срок за подаване на документи за стипендия
» Отговори
От: ПТГ Варна, 10 февруари 2023 16:47
Срок за подаване на документи за стипендии за втори учебен срок - 24.02.2023г. включително!
Служебните бележки за доходи са за период от шест месеца - от м. август 2022г. до м. януари 2023г. включително.
Средномесечен доход на член от семейството - да не надвишава 710лв.
Учениците, които получават стипендии с ТЕЛК решение и тези без родител, както и от защитените специалности, получават целогодишно и не подават заявления за втория учебен срок.

Класните ръководители на учениците от защитените специалности да проверят дали има ученици, които не отговарят на условията и ще отпаднат за втори учебен срок, както и дали има такива, които са достигнали необходимия успех и вече отговарят на условията, за което трябва да подадат заявление. Актуалната информация за движение, ако е налично, да се предаде на Преслава Харманджиева до 15.02.2023г.
» Отговори
От: ПТГ Варна, 10 февруари 2023 16:48
Срок за подаване на документи за стипендии за втори учебен срок - 24.02.2023г. включително!
Служебните бележки за доходи са за период от шест месеца - от м. август 2022г. до м. януари 2023г. включително.
Средномесечен доход на член от семейството - да не надвишава 710лв.
Учениците, които получават стипендии с ТЕЛК решение и тези без родител, както и от защитените специалности, получават целогодишно и не подават заявления за втория учебен срок.

Класните ръководители на учениците от защитените специалности да проверят дали има ученици, които не отговарят на условията и ще отпаднат за втори учебен срок, както и дали има такива, които са достигнали необходимия успех и вече отговарят на условията, за което трябва да подадат заявление. Актуалната информация за движение, ако е налично, да се предаде на Преслава Харманджиева до 15.02.2023г.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052 741 363, 052 755 077
Главен счетоводител: 052 741 547
Зам. директор учебна дейност: 052 750 669
E-mail: info-400055@edu.mon.bg
Работно време и
приемни часове »