Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Стипендии

» Отговори
От: Родител, 10 февруари 2023 19:01
Не съм счетоводител, но датата по закон за плащане на осигуровки е 25 то число на месеца. Защо всяка година втория срок не го съобразявате. Дайте ни срок до края на месеца. Аз съм самоосигуряваща, а във заповед, която сте публикували, искате справка за осигурителен доход. Няма как да стане преди 25 число

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052 741 363, 052 755 077
Главен счетоводител: 052 741 547
Зам. директор учебна дейност: 052 750 669
E-mail: info-400055@edu.mon.bg
Работно време и
приемни часове »