Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Намерена Ученическа лична карта Елеонора Добрева

» Отговори
От: Светлана, 23 февруари 2023 14:01
Намерена лична карта на Елеонора Добрева. Тел. за контакт: 0883713838

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052 741 363, 052 755 077
Главен счетоводител: 052 741 547
Зам. директор учебна дейност: 052 750 669
E-mail: info-400055@edu.mon.bg
Работно време и
приемни часове »