Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Продавам учебници за 8 клас по програмата на ПТГ

» Отговори
От: Елка Николова, 15 септември 2023 07:06
Продавам учебници за 8 клас по програмата за 8клас,пълен комплект с двете части по английски език- 70лв.
» Отговори
От: Елка Николова, 15 септември 2023 12:20
Телефон за връзка 0889189682
» Отговори
От: Елка Николова, 15 септември 2023 17:24
Продадени

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052 741 363, 052 755 077
Главен счетоводител: 052 741 547
Зам. директор учебна дейност: 052 750 669
E-mail: info-400055@edu.mon.bg
Работно време и
приемни часове »