Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Продавам учебници за 9 клас по списъка

» Отговори
От: Виделина Шопова, 15 септември 2023 10:02
Продавам пълен комплект учебници за 9 клас по списъка ( с англ.и руски език), цена 90 лв. 0899 379560
» Отговори
От: Виделина Шопова, 16 септември 2023 13:34
Учебниците са продадени! Остана наличен само по Руски Език - цена 6лв,(наполовина от коричната цена)

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052 741 363, 052 755 077
Главен счетоводител: 052 741 547
Зам. директор учебна дейност: 052 750 669
E-mail: info-400055@edu.mon.bg
Работно време и
приемни часове »