График за консултации

Г Р А Ф И К  за КОНСУЛТАЦИИТЕ на учениците – ІI срок, 2023/2024 уч. година               /14:30-15:30 ч./

УЧЕБЕН  ПРЕДМЕТ

УЧИТЕЛ

ДЕН ОТ
СЕДМИЦАТА

клас

 

Български език и литература

Надежда Кунева, П. Костова

понеденик

VІІІ

 

Английски език

Я.Балашова;Н.Димитрова, Ан.Аспарухова; Зл.Чардаклиева; Ан.Златева; Ел.Атанасова; В. Георгиева, Кр.Вълчева

сряда

 

Математика

М. Атанасова; Д. Данчева; К. Георгиева

вторник

 

Информационни технологии

М. Досева; Р. Иванова

четвъртък

 

История  и цивилизация

Ив. Пенчев, Пл. Добрев, П. Василев

вторник

 

География и икономика

Л. Стоянова;

вторник

 

Биология и ЗО

Св. Янева

сряда

 

Физика и астрономия

П. Пенева;

четвъртък

 

Химия и ООС

М. Недева

вторник

 

Философия

Н. Мъглова;

понеделник

 

Предприемачество

А. Тотева

четвъртък

 

Български език и литература

Д. Михайлова; Г. Христова; М. Семова

сряда

ІХ

 

Английски език

Зл.Чардаклиева, Ел.Атанасова; В.Георгиева; Н.Димитрова, Ан.Аспарухова

вторник

 

Немски език

Цв. Николова; П. Павлова, Н. Бенева

сряда

 

Руски език

Тр. Добрева

вторник

 

Математика

Д. Данчева; Ел. Василева

сряда

 

Информационни технологии

Р. Иванова; М. Досева

сряда

 

История и цивилизация

П. Василев; Ив. Пенчев, Пл. Добрев

четвъртък

 

География и икономика

Л. Стоянова;

вторник

 

Философия

Йоан Илиев; Н. Мъглова, А. Узунова

понеделник

 

Биология и ЗО

Св. Янева;

четвъртък

 

Физика и астрономия

П. Пенева

сряда

 

Химия и ООС

Ек. Василева, М. Недева

сряда

 

Професионална подготовка

четвъртък

 

Български език и литература

М. Семова; Т. Михова;

четвъртък

Х

 

Английски език

В. Георгиева; Ан.Аспарухова; Ел.Атанасова; Н.Петрова; Я.Балашова

четвъртък

 

Немски език

Цв. Николова

вторник

 

Руски език

Хр. Христов

сряда

 

Математика

Ж. Съботинова

сряда

 

Информационни технологии

Р. Иванова; М. Досева

вторник

 

История и цивилизация

Пл. Добрев; П. Василев, Ив. Пенчев, А. Узунова

сряда

 

География и икономика

П. Иванов

вторник

 

Философия

Йоан Илиев

понеделник

 

Биология и ЗО

Св. Янева,

вторник

 

Физика и астрономия

Д. Борисова

понеделник

 

Химия и ООС

Ек. Василева

сряда

 

Професионална подготовка

четвъртък

 

Български език и литература

Д. Васкова, Т. Михова, М. Семова

вторник

ХІ

 

Немски език

П. Павлова

вторник

 

Руски език

Сн. Атанасова

вторник

 

Математика

М. Атанасова

вторник

 

Гражданско образование

Н. Мъглова

сряда

 

Чужд език по професията

Ал. Димова; Ат. Атанасов;

вторник

 

Професионална подготовка

четвъртък

 

Български език и литература

К. Илиева, Т. Михова

понеделник

ХІІ

 

Математика

Ж. Съботинова, Елка Василева

понеделник

 

Гражданско образование

Н. Мъглова; Йоан Илиев

четвъртък

 

Чужд език по професията

инж. Н. Петрова; инж. Ат. Атанасов

четвъртък

 

Руски език

Тр. Добрева, Сн. Атанасова, Хр. Христов

сряда

 

Немски език

Н. Бенева

сряда

 

 

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052 741 363, 052 755 077
Главен счетоводител: 052 741 547
Зам. директор учебна дейност: 052 750 669
E-mail: info-400055@edu.mon.bg
Работно време и
приемни часове »