За нас - Учебни планове 2020 - 2021

Промишлен дизайн

Рекламна графика

VIII клас:

Автомобилна мехатроника

Графичен дизайн

Електрически превозни средства

Компютърна графика

Компютърна техника и технологии

Мехатроника

Микропроцесорна техника

Полиграфия

 

IX клас:

Автомобилна мехатроника

Графичен дизайн

Електрически превозни средства

Компютърна графика

Компютърна техника и технологии

Лазерна и оптична техника

Мехатроника

Микропроцесорна техника

Полиграфия

 

X клас:

Автомобилна мехатроника

Графичен дизайн

Електрически превозни средства

Компютърна графика

Компютърна техника и технологии

Мехатроника

Микропроцесорна техника

 

XI клас:

Автомобилна мехатроника

Графичен дизайн

Компютърна техника и технологии

Микропроцесорна техника

 

XII клас:

Автомобилна мехатроника

Електрически превозни средства

Компютърна графика

Компютърна техника и технологии

Мехатроника

Микропроцесорна техника

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052 741 363, 052 755 077
Главен счетоводител: 052 741 547
Зам. директор учебна дейност: 052 750 669
E-mail: ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.