За нас - Училищни учебни планове

Училищни учебни планове 2022/2023 година

VIII клас:

VIII А Компютърна техника и технологии

VIII б Микропроцесорна техника

VIII в Автомобилна мехатроника

VIII г Компютърна графика

VIII д Графичен дизайн

VIII е Мехатроника

VIII ж Електрически превозни средства

VIII з Промишлен дизайн

VIII и Рекламна графика

 

IX клас

IX А Компютърна техника и технологии

IX Б Микропроцесорна техника

IX В Автомобилна мехатроника

IX Г Компютърна графика

IX Д Графичен дизайн

IX Е Мехатроника

IX Ж Електрически превозни средства

IX З Промишлен дизайн

IX И Рекламна графика


X клас

X а Компютърна техника и технологии

X б Микропроцесорна техника

X в Автомобилна мехатроника

X г Компютърна графика

X д Графичен дизайн

X е Полиграфия

X ж Мехатроника

X з Електрически превозни средства

X и Електрически превозни средства

 

XI клас:

XI а Компютърна техника и технологии

XI б Микропроцесорна техника

XI в Автомобилна мехатроника

XI г Компютърна графика

XI д Графичен дизайн

XI е Мехатроника

XI ж Електрически превозни средства

XI з Полиграфия

XI и Лазерна и оптична техника

 

XII клас:

XII а Компютърна техника и технологии

XII б Микропроцесорна техника

XII в Автомобилна мехатроника

XII г Компютърна графика

XII д Графичен дизайн

XII е Мехатроника

XII ж Електрически превозни средства

2022/23 год.

VIII клас:

VIII А Компютърна техника и технологии uploads/files/filepath_633.pdf

VIII б Микропроцесорна техника uploads/files/filepath_634.pdf

VIII в Автомобилна мехатроника uploads/files/filepath_635.pdf

VIII г Компютърна графика uploads/files/filepath_636.pdf

VIII д Графичен дизайн uploads/files/filepath_637.pdf

VIII е Мехатроника uploads/files/filepath_638.pdf
VIII ж Електрически превозни средства uploads/files/filepath_640.pdf

VIII з Промишлен дизайн uploads/files/filepath_641.pdf

VIII и Рекламна графика uploads/files/filepath_642.pdf

IX клас

IX А Компютърна техника и технологии uploads/files/filepath_643.pdf

IX Б Микропроцесорна техника uploads/files/filepath_644.pdf

IX В Автомобилна мехатроника uploads/files/filepath_645.pdf

IX Г Компютърна графика uploads/files/filepath_647.pdf

IX Д Графичен дизайн uploads/files/filepath_647.pdf

IX Е Мехатроника uploads/files/filepath_648.pdf
IX
Ж Електрически превозни средства uploads/files/filepath_649.pdf

IX З Промишлен дизайн uploads/files/filepath_650.pdf

IX И Рекламна графика uploads/files/filepath_651.pdf

X клас

X а Компютърна техника и технологии uploads/files/filepath_652.pdf

X б Микропроцесорна техника uploads/files/filepath_653.pdf

X в Автомобилна мехатроника uploads/files/filepath_654.pdf

X г Компютърна графика uploads/files/filepath_655.pdf

X д Графичен дизайн uploads/files/filepath_656.pdf

X е Полиграфия uploads/files/filepath_657.pdf

X ж Мехатроника uploads/files/filepath_658.pdf

X з Електрически превозни средства uploads/files/filepath_659.pdf

X и Електрически превозни средства uploads/files/filepath_660.pdf

XI клас:

XI а Компютърна техника и технологии uploads/files/filepath_661.pdf

XI б Микропроцесорна техника uploads/files/filepath_662.pdf

XI в Автомобилна мехатроника uploads/files/filepath_663.pdf

XI г Автомобилна мехатроника uploads/files/filepath_665.pdf

XI д Графичен дизайн uploads/files/filepath_664.pdf

XI е Мехатроника uploads/files/filepath_666.pdf

XI ж Електрически превозни средства uploads/files/filepath_669.pdf

XI з Полиграфия uploads/files/filepath_667.pdf

XI и Лазерна и оптична техника uploads/files/filepath_668.pdf

XII клас:

XII а Компютърна техника и технологии uploads/files/filepath_632.pdf

XII б Микропроцесорна техника uploads/files/filepath_670.pdf

XII в Автомобилна мехатроника uploads/files/filepath_671.pdf

XII г Компютърна графика uploads/files/filepath_672.pdf

XII д Графичен дизайн uploads/files/filepath_673.pdf

XII е Мехатроника uploads/files/filepath_674.pdf

XII ж Електрически превозни средства uploads/files/filepath_675.pdf

 

Учебни планове 2021/2022 г.

 

VIII клас

VIII А клас КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

VIII Б клас МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА

VIII В клас АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА

VIII Г клас КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

VIII Д клас ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

VIII Е клас МЕХАТРОНИКА

VIII Ж клас ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

VIII З клас ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

VIII И клас РЕКЛАМНА ГРАФИКА

IX клас

IX А КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

IX Б МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА

IX В АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА

IX Г КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

IX Д ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

IX Е ПОЛИГРАФИЯ

IX Ж МЕХАТРОНИКА

IX З и IX И - ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

X клас

X A КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

X Б МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА

X В АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА

X Г КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

X Д ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

X Е МЕХАТРОНИКА

X Ж ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

X З ПОЛИГРАФИЯ

X И ЛАЗЕРНА И ОПТИЧНА ТЕХНИКА

XI клас

XI А КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

XI Б МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА

XI В АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА

XI Г КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

XI Д ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

XI Е МЕХАТРОНИКА

XI Ж ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

XII клас

XII А КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

XII Б МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА

XII В АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА

XII Г ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

 

Учебни планове 2020/2021 г.

 

VIII клас:

Автомобилна мехатроника

Графичен дизайн

Електрически превозни средства

Компютърна графика

Компютърна техника и технологии

Мехатроника

Микропроцесорна техника

Полиграфия

 

IX клас:

Автомобилна мехатроника

Графичен дизайн

Електрически превозни средства

Компютърна графика

Компютърна техника и технологии

Лазерна и оптична техника

Мехатроника

Микропроцесорна техника

Полиграфия

 

X клас:

Автомобилна мехатроника

Графичен дизайн

Електрически превозни средства

Компютърна графика

Компютърна техника и технологии

Мехатроника

Микропроцесорна техника

 

XI клас:

Автомобилна мехатроника

Графичен дизайн

Компютърна техника и технологии

Микропроцесорна техника

Промишлен дизайн

Рекламна графика

 

XII клас:

Автомобилна мехатроника

Електрически превозни средства

Компютърна графика

Компютърна техника и технологии

Мехатроника

Микропроцесорна техника

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052 741 363, 052 755 077
Главен счетоводител: 052 741 547
Зам. директор учебна дейност: 052 750 669
E-mail: ptgvarna@abv.bg
Работно време и
приемни часове »