За нас - Учебни планове 2021 - 2022

Учебни планове 2021/2022 г.

 

VIII клас

VIII А клас КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

VIII Б клас МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА

VIII В клас АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА

VIII Г клас КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

VIII Д клас ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

VIII Е клас МЕХАТРОНИКА

VIII Ж клас ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

VIII З клас ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

VIII И клас РЕКЛАМНА ГРАФИКА

IX клас

IX А КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

IX Б МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА

IX В АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА

IX Г КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

IX Д ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

IX Е ПОЛИГРАФИЯ

IX Ж МЕХАТРОНИКА

IX З и IX Е - ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

X клас

X A КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

X Б МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА

X В АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА

X Г КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

X Д ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

X Е МЕХАТРОНИКА

X Ж ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

X З ПОЛИГРАФИЯ

X И ЛАЗЕРНА И ОПТИЧНА ТЕХНИКА

XI клас

XI А КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

XI Б МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА

XI В АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА

XI Г КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

XI Д ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

XI Е МЕХАТРОНИКА

XI Ж ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

XII клас

XII А КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

XII Б МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА

XII В АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА

XII Г ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.